Welkom bij het Lokale AntibioticaBoekje van de SWAB voor de Ziekenhuizen HagaZiekenhuis, 't LangeLand Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum!

De SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid, heeft een nationaal antibiotica boekje samengesteld, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. 

De adviezen zijn gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de opleidingsziekenhuizen.

De antibiotische adviezen per ziektebeeld zijn gebaseerd op:

1. SWAB richtlijnen (www.swab.nl):    

 • perioperatieve antibiotische profylaxe (2000)
 • endocarditis (2003)
 • MRSA dragers (2012)
 • invasieve schimmelinfecties (2008)
 • sepsis (2010)
 • community-acquired pneumonie (2011)
 • bacteriële CZS infecties (2012)
 • gecompliceerde urineweginfecties (2013)
 • acute infectieuze diarree (2014)

2. Andere richtlijnen, die volgens evidence-based principes tot stand zijn gekomen:

 • Therapierichtlijn Parasitaire Infecties 2016
 • Handboek Tuberculose 2016
 • Medicamenteuze Therapie van Tuberculose. NVALT 2014
 • Multidisciplinaire Richtlijn cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten, Ned. Ver. Dermatologie en Venereologie, 2013
 • Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen voor de 2e lijn, Ned. Ver. Dermatologie en Venereologie, 2013
 • de CBO-richtlijn Lyme-Borreliose, 2013
 • Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA), Ned. Ver. Dermatologie en Venereologie, herziening 2011.
 • Preventie Bacteriële Endocarditis, Nederlandse Hartstichting, 2008
 • de richtlijn Medicamenteuze therapie van tuberculose, Ned. Ver. van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, NVALT, 2005
 • Richtlijn Behandeling Latente Tuberculose Infectie (LTBI), Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding, 2006
 • Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013
 • Vademecum Pediatrische Antimicrobiële Therapie, Erasmus MC, Rotterdam (deel parasitaire infecties), 2005
 • Een aantal LCI richtlijnen en NHG Standaarden

3.  Waar voor een ziektebeeld geen van bovenstaande beschikbaar is: een inventarisatie van de antibioticaboekjes van de 12 centra met een A- of B-opleiding Medische Microbiologie (de 8 academische ziekenhuizen, het Reinier de Graaf Gasthuis, Delft,  het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch en het St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg), en het Compendium Infectieziekten (P. Speelman, B.J. Kullberg, P.J.G.M. Rietra, eds), 1996.  De achterliggende gedachte bij deze inventarisatie is dat op deze wijze de huidige ‘expert opinion’ weergegeven wordt.Gebruikte versies: AMC, Amsterdam 2005; VUMC, Amsterdam 2003; UMCG, Groningen 2007; LUMC, Leiden 2004; AZM, Maastricht 2007; UMC St. Radboud Nijmegen 2005; ErasmusMC, Rotterdam 2002; UMCU Utrecht 2007; Reinier de Graaf Gasthuis, Delft 2004; Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch 2004; Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen 2006; Regio Midden-Brabant, Tilburg 2004. In de loop van de komende jaren zal er naar gestreefd worden geleidelijk al deze hoofdstukken door “evidence-based” hoofdstukken te vervangen.

4.  De gegevens over de antimicrobiële middelen hebben als bron:

 • Doseringen bij volwassenen:Informatorium Medicamentorum, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Den Haag.Renale eliminatie:Informatorium Medicamentorum, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Den Haag. Waarde heeft betrekking op uitscheiding onveranderd in de urine binnen 24 uur.
 • Dosisaanpassing aan nierfunctie:Informatorium Medicamentorum, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Den Haag..Doseringen bij kinderen:www.kinderformularium.nl .
 • Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen, Rotterdam
 • Antiretrovirale middelen:Clotet B, Menendez-Arias L, Schapiro JM, Kuritzkes D, Burger D, Telenti A, Brun-Vezinet F, Maria-Geretti A, Boucher CA, Richman D (editors). Guide to management of HIV drug resistance, antiretrovirals pharmacokinetics and viral hepatitis in HIV infected subjects, 2009, 9th edition.
 • Informatie van middelen die in NL niet in de handel zijn afkomstig uit Micromedex Healthcare Series, Thomson healthcare Inc, USA.

Het nationale boekje is geoptimaliseerd voor desktop computers en smartphones zoals iPhone en Android devices.

Eventuele suggesties kunt u sturen aan: secretariaat@swab.nl

Dit lokale boekje geeft onze lokale keuze weer van de verschillende behandeladviezen die nationaal zijn opgesteld.

De ADVIEZEN VOOR KINDEREN zijn echter nog niet optimaal weergegeven door SWAB en wij raden aan voor het behandeladvies om het Compendium Kindergeneeskunde te volgen en voor de doseringen www.kinderformularium.nl .

Deze nieuwe site wordt 31 januari 2014 aangeboden in de aangesloten ziekenhuizen. Op- en aanmerkingen, suggesties graag mailen naar e.vanelzakker@hagaziekenhuis.nl